İşletme & Bakım

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği gereği İşletme Gerilimi 1kV dan yüksek tesislerde, İşletme Elektrik Mühendisleri tarafından yapılmalıdır. Bu nedenle E.T.K.B. ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından böyle tesislerden İŞLETME SORUMLUSU istenmektedir. Tolmen Elektrik, bu konuda da ihtiyaç duyulduğu noktada hizmet vermektedir. Standart sorumluluklarının dışında, kapsamlı enerji analizleri yapmakta ve teknik departmanlara enerji verimliliği ve sürekliliği konusunda raporlar sunmaktadır. Reaktif enerji kullanımını kabul edilen değerler içerisinde tutarak, cezaya girmemesi için kompanzasyon sisteminin takibi elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. DANIŞMANLIK Aynı zamanda yurt dışı firmalara da danışmanlık faaliyeti vermekte, böylelikle yerel yönetmelik konusunda yönlendirme ve kontroller zamanında gerçekleşmektedir.
Enerji uygun tarifeden alınması için analizlerin yapılması
Piyasadan enerji temin edilmesine ilişkin önerilerin sunulması
Elektrik piyasası mevzuat değişikliklerinin uygulanması ve yorumlanması
Enerji kurumları (EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ, TETAŞ) nezdinde işlemlerin (lisans işlemleri, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları perakende satış sözleşmeleri vs.) takip edilmesi
Üretim tesislerinin planlaması, yer seçimi ve gerekli izinlerin alınması
OSB'lerin elektrik dağıtım tesislerin enerji talep tahminlerinin yapılması, kayıp ve kaçağın önlenmesi ve sistemin enerji kalitesinin analizi
 
A Tipi işletme – Bakım: Tesisteki elektro – mekanik sistemlerin 24 saat kesintisiz olarak yeterli teknik personel ile işletilmesi, koruyucu ve periyodik bakımlarım yapılması, arızaların tespit ve onarımları
 
B Tipi işletme – Bakım: Tesisteki elektro – mekanik sistemlerin mesai saatleri içinde yeterli teknik personel ile işletilmesi, koruyucu ve periyodik bakımlarım yapılması, yaptırılması, mesai saatleri dışında arıza durumunda acil olarak sisteme müdahale edilip faal hale getirilmesi
 
C Tipi işletme – Bakım: Tesisteki elektro – mekanik sistemlerin koruyucu ve periyodik bakımlarım yapılması, yaptırılması. Arıza durumunda acil olarak sisteme müdahale edilip faal hale getirilmesi hizmetlerini vermektedir